برندگان برترين رانندگان زن 2006 - طنز

جايزه دهم :

women_drivers.jpg

جايزه نهم :

women_drivers%20%281%29.jpg

جايزه هشتم :

women_drivers%20%282%29.jpg

جايزه هفتم :

women_drivers%20%283%29.jpg

جايزه ششم :

women_drivers%20%284%29.jpg

جايزه پنجم :

women_drivers%20%285%29.jpg

جايزه چهارم :

women_drivers%20%286%29.jpg

مدال برنز! :

women_drivers%20%287%29.jpg

مدال نقره! :

women_drivers%20%288%29.jpg

و مدال طلا و برنده مسابقه!! :

women_drivers%20%289%29.jpg

واقعاً بايد بهش تبريك گفت! اين يك شاهكاره!!

سیمرغ

/ 0 نظر / 8 بازدید